Reglement Avond 4-daagse

Wanneer je je inschrijft voor deelname aan de Avond 4-daagse Gemert, ga je akkoord met ons reglement. Dit regelement vind je hieronder:

Protocol wandeltocht W.S.V. Z.U.Th.

Algemeen:

W.S.V. Z.U.Th. vragen de wandelaars de volgende uitgangspunten aan te houden:

1.         Gebruik steeds je gezonde verstand;

2.         Houd 1,5 meter afstand en maak dit ook voor anderen mogelijk;

3.         Voorkom rechtstreeks contact met andere wandelaars en vrijwilligers;

4.         Tref aanvullende hygiënemaatregelen, zoals handen wassen;

5.         Vermijd drukte en opeenhoping van wandelaars, indien nodig wacht dan even op 1,5 meter afstand;

6.         Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging tot 38 graden of koorts;

7.         Volg steeds de aanwijzingen op van de vrijwilligers/functionarissen van W.S.V. Z.U.Th., herkenbaar aan groene W.S.V. Z.U.Th. shirts.

Voorinschrijven en tijdsloten:

Ter voorkoming van drukte op het inschrijfbureau en bij de rustposten is voorinschrijving en betaling via de website een mogelijkheid. Op deze manier kunnen wij coronaproof werken.

Door het online inschrijven verklaart u dat u zich zult houden aan het door W.S.V. Z.U.Th., opgestelde protocol voor dit wandelevenement.

Indien het evenement voortijdig afgelast wordt, op advies van het RIVM of de lokale autoriteiten, heeft u recht op 50% van het betaalde bedrag

Parkeren:

U kunt parkeren op de parkeerplaatsen rondom het startbureau.

Startbureau:

Alleen in het aan u aangewezen tijdslot wordt u toegelaten tot het startbureau op de startlocatie om daarna met de wandeling te kunnen starten.

Uitgangspunten:

1.         Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de wandeltocht.

2.         Desinfecteer uw handen voor het naar binnen gaan van de startlocatie. W.S.V. Z.U.Th., stelt hiervoor middelen ter beschikking;

3.         Houd 1,5 meter afstand voor het in ontvangst nemen van de routebeschrijving en het laten scannen van uw inschrijving. U dient deze bevestiging van uw voorinschrijving te printen om deze te laten scannen door onze W.S.V. Z.U.Th., -medewerkers;

4.         Neem binnen in de startlocatie en buiten op het ‘terras’ de geldende horeca-richtlijnen in acht (zoals de 1,5 meter afstand bewaren) en volg steeds de aanwijzingen op van de aanwezige (horeca)medewerkers.

6.         Houd 1,5 meter afstand bij het toiletbezoek en was na bezoek aan het toilet uw handen;

7.         Volg de aanwijzingen op van de aanwezige W.S.V. Z.U.Th., -functionaris, herkenbaar aan de groene W.S.V. Z.U.Th. shirts.

Onderweg:

Vermijd drukte en opeenhoping van wandelaars.

Haal niet in op smalle paadjes, maar wacht even tot u weer op een breder gedeelte wandelt.

Houd 1,5 meter afstand bij het passeren en geef even voldoende ruimte als u wordt gepasseerd.

Rustlocaties:

Uitgangspunten:

1.         Neem plaats in de aangewezen wachtrij en houd daarbij 1,5 meter afstand;

2.         Was uw handen voordat u een bestelling plaatst. W.S.V. Z.U.Th.. stelt hiervoor de middelen beschikbaar;

3.         Neem bij de rustlocatie de geldende horeca-richtlijnen in acht (zoals de 1,5 meter afstand bewaren) en volg steeds de aanwijzingen op van de aanwezige (horeca)medewerkers.

4.         Blijf niet langer dan noodzakelijk bij de rustlocatie;

5.         Volg de aanwijzingen op van de aanwezige W.S.V. Z.U.Th., -functionaris, herkenbaar aan de groene W.S.V. Z.U.Th.’shirts;

6.         Indien u wenst te zitten, gebruik dan één van de beperkt aanwezige stoelen en houd 1,5 meter afstand.

Toiletten:

1.         Neem plaats in de aangewezen wachtrij en houd daarbij 1,5 meter afstand;

2.         Desinfecteer het toilet alvorens het te gebruiken. W.S.V. Z.U.Th. stelt hiervoor de middelen beschikbaar

3.         Laat het toilet schoon achter voor degene die na u komt;

4.         Was uw handen voordat u verder gaat met uw wandeling. W.S.V. Z.U.Th. stelt hiervoor middelen beschikbaar;

5.         Het toilet op de startlocatie dient benaderd te worden via de ingang van de startlocatie. Eenmaal voorbij de toiletten dient u eerst via de uitgang om te lopen naar de ingang om het toilet te bezoeken. Dit vanwege het hanteren van ‘éénrichtingsverkeer’ op de startlocatie.

Finish:

Bij terugkomst op de startlocatie dient u zich weer af te melden bij het inschrijfbureau. Daarbij dient u ook de voornoemde regels in acht te nemen. De organisatie zal daarbij zoveel mogelijk ‘sturen’.

Volg de aanwijzingen op van de aanwezige W.S.V. Z.U.Th. -functionaris, herkenbaar aan een groen W.S.V. Z.U.Th.shirt.

Plaatje en afstempelen wandel-km-boekje

1.         Houd 1,5 meter afstand als er een wachtrij is bij de inschrijf-tafel.

2.         Neem zelf 1 plaatje (inbegrepen bij het inschrijfgeld) van de stapel.

3.         Sla voor het afstempelen van het wandel-km-boekje het boekje open op de juiste pagina, zodat W.S.V. Z.U.Th. -vrijwilliger niet in contact hoeft te komen met het boekje voor het zetten van de stempel.

4.         Volg de aanwijzingen op van de aanwezige W.S.V. Z.U.Th. -functionaris, herkenbaar aan een groen W.S.V. Z.U.Th.shirt.

Noodnummer

Indien dringend bel het calamiteitennummer onderaan op de routebeschrijving voor overleg of 112.

Wij verwachten dat een ieder zich houdt aan bovenstaande afspraken en regels.

Denk aan uw gezondheid en die van onze wandelaars en vrijwilligers.

Het hangt mede van uw gedrag af of andere wandelverenigingen in de toekomst ook  wandeltochten mogen organiseren.

Gemert,


Bestuur W.S.V. Z.U.Th.