Bestuur

Bestuur W.S.V. Z.U.Th.
Het bestuur van W.S.V. Z.U.Th. bestaat uit:

Linda van Melis

Voorzitter

Mail: info@wsvzuth.nl

Peter van den Eijnden

Penningmeester

Marianne Manders

Secretaresse

Mail: wsvzuth@wsvzuth.nl

Inge Veltrop

2e secretaresse

Gerard Verhoeven

2e penningmeester


Commissie-indeling W.S.V. Z.U.Th.

De indeling van de verschillende commissies is als volgt:

 Commissie oudere leden
 Namens het bestuur  Irmie van de Ven
 Willemien en Cor van Ginneken, Jan en Els van Berlo, Mientje van Wetten en Cor van Berlo

 

 Tochten commissie
 Namens het bestuur  Gerard Verhoeven
 Theo van Melis, Jan van Berlo, Cor van Berlo en Peter van den Eijnden

 

 Acties
 Namens het bestuur
 Marietje van Bree, Hanita Klerkx, Els Sterken en Kees van Oosterwijk

 

 Oud papier
 Namens het bestuur   Peter van den Eijnden
 Marinus van Overdijk, Cor van Berlo en Cor van Ginneken

 

 Technische/onderhoud commissie
 Namens het bestuur
 Cor van Berlo, Marietje van Bree, Jan van Berlo, Marinus van Overdijk, Vincent Verbrugge,  Theo Donkers,  Hanita Klerkx en Rene van Berlo

 

 Propaganda
 Namens het bestuur
 Ad Rovers, Marianne van Ginneken en Inge Veltrop

 

 Internetpagina
 Pagina wordt verzorgd en onderhouden door Rowena van de Vossenberg

 

 Carnavalscommissie
 Namens het bestuur Irmi van de Ven
 Inge Veltrop en Marianne van Ginneken

 

 Avond 4-daagse commissie
 Namens het bestuur  Linda van Melis
 Irmie van de Ven, Ilona van Overdijk en Inge Veltrop