Vierdaagse Nijmegen

Samen met onze vereniging van 16 t/m 21 juli 2018 naar de Vierdaagse in Nijmegen?
Dat kan!

Vul het aanmeldingsformulier vóór 5 april 2018 in en mail dit naar:
inge_47@hotmail.com
of aanleveren op Hurk 7 in Gemert.

Aanmelding is geldig wanneer:
– Het Aanmeldingsformulier nijmeegse vierdaagse in zijn geheel is ingevuld!
– Het verschuldigde bedrag vóór 1 juni 2018 is overgemaakt op onze rekening.
( € 150 voor leden van wsv zuth en € 200 voor niet leden van wsv zuth)

Daarnaast stellen wij het zeer op prijs wanneer je aanwezig bent op onze contactavond op vrijdag 6 april om 20.00 uur in ons clubgebouw. Op deze avond krijgen jullie alle informatie van ons. Ook vinden wij het als vereniging belangrijk om kennis te maken met diegene die een week met ons op pad gaan. Ben je écht verhinderd. Geef dit dan tijdig door.

Onderstaande bestanden kunt u downloaden:

( Wanneer u het aanmeldingsformulier ondertekend, gaat u akkoord met het reglement deelname wandelmarsen van W.S.V. Z.U.Th)

 

Aanmeldingsformulier-nijmeegse-vierdaagse

Reglement deelname wandelmarsen

Bijlage van het reglement wandelmarsen 

Trainingsschema Vierdaagse Nijmegen 2018