Vierdaagse Nijmegen

Samen met onze vereniging naar de Vierdaagse in Nijmegen?
Deze is van 21 t/m 24 juli 2020
Dat kan!

Wij vertrekken op maandag 20 juli en komen terug op zaterdag 25 juli.

Op vrijdag 7 februari om 19.30 uur vindt er een contactavond plaats, waar u alle informatie krijgt omtrent het verblijf en deelname.
Tevens is dit een gelegenheid om met ons verzorgingsteam en medewandelaars kennis te maken.
Deze is bij Fam van de Boomen, Beeksedijk 10 in Gemert.

Vul het aanmeldingsformulier vóór 5 april 2020 in en mail dit naar:
inge_47@hotmail.com
of aanleveren op Hove Vogelsanck 26 in Gemert

Aanmelding is geldig wanneer:
– Het Aanmeldingsformulier Nijmeegse vierdaagse in zijn geheel is ingevuld!
– Het verschuldigde bedrag vóór 1 juni 2020 is overgemaakt op onze rekening.

Let op: Ook het reglement is te downloaden op deze site. Neem deze door voordat je het Aanmeldingsformulier ondertekend.

Daarnaast stellen wij het zeer op prijs wanneer je aanwezig bent op onze contactavond op vrijdag 7 februari om 19.30 uur. Op deze avond krijgen jullie alle informatie van ons. Ook vinden wij het als vereniging belangrijk om kennis te maken met diegene die een week met ons op pad gaan. Ben je écht verhinderd. Geef dit dan tijdig door.

Onderstaande bestanden kunt u downloaden:

Aanmeldingsformulier nijmeegse vierdaagse 2020

Reglement deelname wandelmarsen 2020

Bijlage van het reglement wandelmarsen 2020

Trainingsschema-Vierdaagse-Nijmegen-2020

( Wanneer u het aanmeldingsformulier ondertekend, gaat u akkoord met het reglement deelname wandelmarsen van W.S.V. Z.U.Th)