Geen activiteiten t/m 1 juni!

Ook wij zullen t/m 1 juni onze activiteiten niet door kunnen laten gaan.
Wij hopen hiermee een steentje bij te kunnen dragen aan het terugdringen van de verspreiding van het corona virus.

Laat wat van je horen

*