Geschiedenis

geschiedenis_zuthOprichting W.S.V. Z.U.Th.
Het is de zomer van 1958. Bij het kruispunt tegenover de voormalige Pius X-school op de Berglaren, staan vier jongens bij elkaar: Martien Meijer, Antoon Beekmans, Henk Verschuren en Ad Rovers. “Waarom kan er voor de jeugd niet wat meer dan alleen voetbal georganiseerd worden?” vragen ze aan Gerard Ruyssenaars (1910 – 1967) en zijn buurman Jan van de Weijenberg (1930). Het antwoord aan de aanvankelijk verbaasde en ongelovige jongeren luidt: “We zouden samen in groepsverband kunnen gaan wandelen.”

Via een Eindhovense wandelvereniging komen ze in aanraking met Wim van Diessen (1930 – 2001) secretaris van de Noord-Brabantse Wandel Sport Bond, die hen de eerste adviezen geeft en het beginnend groepje wandelaars meteen enthousiast maakt.Toon Mickers (1924 – 2007) en Jan van de Kam (1940) worden benaderd en op 1 september 1958 bestaat de Gemertse wandelsportvereniging officieel. Mevrouw Clasina Ruyssenaars – Flokstra (1915 – 1975) bedenkt de naam: ZONDER UITVALLERS THUIS, kortweg Z.U.Th. genoemd, een naam die in Gemert en verre omgeving een blijvend begrip zal worden.

De eerste jaren (1960): Oprichting juniorengroep
In het begin is de fiets voor de jongens en meisjes het enige vervoermiddel om naar de georganiseerde wandeltochten in de omgeving te gaan en daar in groepsverband hun 25 kilometertocht te lopen. We noemen: Helmond, Eindhoven, Veghel, Uden, Oss, Zeeland. Wát komen ze ’s winters soms verkleumd aan bij de start; tijdens het lopen komt dat toch we1960-juniorengroepl weer goed en over de terugtocht zullen we ’t maar niet hebben.

In het voorjaar van 1960 wordt een juniorenafdeling opgericht, waardoor het ledental van 15 op spectaculaire wijze stijgt tot bijna 90. De eerste jeugdleiders zijn Jan van de Kam, Jan Deckers, zijn dochter Toos en haar vriend. Tiny Beckers – van Sinten is thans nog als enige ononderbroken lid uit die periode. Het zondagse uitstapje – vanaf 1961 met de bus – in een prachtig uniform en een blinkende medaille als herinnering, heeft ongetwijfeld een grote aantrekking op de Gemertse jeugd. Bovendien ontvangt elk kind een ‘wandelboekje’, waarin elke gelopen tocht wordt afgestempeld en het totaal gelopen aantal kilometers bij elkaar worden opgeteld. De contributie bedraagt in die beginjaren slechts fl. 0,15 per week. De senioren betalen een kwartje.

Enigen van hen behalen in de Eindhovense cursus 1959 – 1960 het leidersdiploma van de Zuidelijke Nederlandse Wandelsport Bond op de onderdelen: verkeer, pedagogie, natuurkennis en E.H.B.O. Vooral bekend geworden is de WINTERSERIE 1960 – 1961 van “ETOLA”, de Eindhovense Tippelaars Op Lange Afstand, waarbij van het vijftal zondagen, alle gelopen kilometers van elke deelnemer bij elkaar werden opgeteld. Z.U.Th. mocht met vijf groepen hun afstanden (20, 15, en 10 kilometer) rond Gemert lopen en kwam op een totaal van 5520 kilometer; goed voor de eerste prijs mét wisselbeker en een extra feestelijke rondgang door Gemert.

Vergaderen
1960-seniorengroep
Aanvankelijk werd er bij de bestuursleden thuis vergaderd, tot in de ‘opkamer’ van het oude patronaatsgebouw (’t Stumpke’) een bescheiden onderkomen werd gevonden. (zie ook hoofdstuk: “ONS CLUBHUIS”) Beheerder Nol Maas voorzag de mannen van het eerste uur dan enige malen van een kop koffie, waarbij hij tegelijk het laatste nieuws van het t.v. journaal kwam melden. Op de veel gestelde vraag: “Waar was JIJ en wát deed je toen je hoorde over de moord op president Kennedy?” (22 november 1963) moet ik altijd antwoorden: “In ’t Stumpke bij de bestuursvergadering van Z.U.Th..” aldus de eerste secretaris Jan van de Kam, die – mede dankzij de wandelsportvereniging – verkering kreeg, toen hij na afloop van de feestavond voor de medewerkers van de eerste FANCY FAIR, op 15 november 1961, Threes Smits naar de B.B.A.-bus richting Erp bracht.

Jubilea
Het vijfjarig bestaan van Z.U.Th. in 1963 werd gevierd met de grote LUSTRUM MEITOCHT op 10 mei 1964. Een bijzondere gast bij alle festiviteiten van Z.U.Th. was Wim van Diessen (1930 – 2001) Hij was vanaf 1957 secretaris van de Noord- Brabantse Wandelsport Bond (opgericht 1933) en vanaf 1983 voorzitter. In 1966 werd hij hoofd ONTSPANNING van ‘Huize Padua’ te Boekel, een betrekking, waarin hij zijn grote liefde voor het wandelen in groepsverband helemaal kwijt kon. Hij hielp ZUTH in 1958 opstarten en nooit deed de Gemertse wandelvereniging nadien vergeefs een beroep op zijn organisatievermogen en bestuurlijk inzicht. In het tijdschrift K.I.M. (Kommunikatie, Inlichtingen, Mededelingen) van de Noord-Brabantse Wandelsport Bond, stimuleerde én ondersteunde hij voortdurend de vele wandelverenigingen in Zuid Nederland en zelf was hij natuurlijk elk jaar actief in de vierdaagse van Apeldoorn, georganiseerd door “zijn” bond: De Nederlandse Wandelsport Bond.

zuth-10jaar1968: 10 jaar Z.U.Th: In “WANDELPRAAT” (uitgave 1997) schrijft een redactielid in de rubriek “Terug in de tijd”: “(…) 4 grote jeugdgroepen met een totaal aantal personen van ruim boven de 145 (…) Het financiële was een beetje aan de krappe kant, men kon niet meer dan twee of drie tochten vooruit plannen (…) …dat jaar géén reisje naar een speeltuin of dergelijke (…) in verband met het vieren van het 10 jarig bestaan (…) veel te duur om er veel aandacht aan te besteden.

1978: 20 jarig jubileum: Dat Z.U.Th. prima kan feesten wordt in dit hoofdstuk goed duidelijk: minstens elk bestaanslustrum wordt aangegrepen om er een compleet festijn van te maken. Een uitstekende gewoonte is ook het installeren van een werkgroep, die de organisatie op zich neemt. De kosten van dit feest worden begroot op fl. 2500,- en blijkens het verslag van penningmeester Willy Rooyakkers, kan het – dankzij de giften tijdens de receptie- voor het netto bedrag van bijna fl. 1400,- doorgaan. We beginnen met een H. Mis in het kasteel – voorgegaan door Pater van Rooy – daarna een receptie en feestavond in zaal Verhappen en in augustus daaraan voorafgaand, kunnen we een gezellig uitstapje organiseren voor de juniorengroepen (5 – 10 – 15 km) met de bus naar ‘PONYPARK SLAGHAREN’.

1983: Z.U.Th. in het zilver: Een goede katholieke gewoonte stond ook bij Z.U.Th. hoog in hetvaandel en dit moeten we letterlijk verstaan: In de eerste jaren heette Z.U.Th. een Rooms Katholieke Wandelsportvereniging. Elke groep, die een nieuw uniform kreeg, werd plechtig door de geestelijk adviseur geïnstalleerd met gebed en zegen. Tot op heden begint een feest of jubileum traditiegetrouw met een Eucharistieviering. Op 8 oktober gingen de groepen naar het SPEELPALEIS in Eindhoven om naar hartenlust te glijden en te zwieren, maar ook om te knutselen en te timmeren. “Ik had een tank gemaakt”, schrijft de achtjarige Stefan van Melis in “WANDELPRAAT”.

zuth-30jaar1988: 30 jaar Z.U.Th.: Het nieuwe clubhuis is net enige jaren klaar, wanneer het dertig jarig bestaan wordt gevierd. De werkgroep onder leiding van Martien van de Mortel, maakt er weer een groots feest van: ‘s morgens gaat pastor Biemans voor in de Eucharistieviering op het kasteel (met de misboekjes van het zilveren feest, aldus de notulen). De kapel is versierd met bloemen, die na de dienst op het graf worden gelegd van het overleden bestuurslid Sjouke Terpstra (1923 – 1980) die als congregatielid van de Paters H. Geest aldaar zijn laatste rustplaats heeft. De receptie en de feestavond in het nieuwe clubhuis, trekken de onderlinge banden weer eens stevig aan en voor de jeugdleden staat er op 24 september een heerlijke dag in ‘DE EFTELING’ op het programma.

1993: 35 jaar Z.U.Th.: De jubileumcommissie van Z.U.Th. greep op 18 september het 35 jarig bestaan aan, om met de hele groep een gezellige dagje naar ‘BOBBEJAANLAND’ in België te gaan. Op 4 september vond de grote receptie en de feestavond voor alle leden plaats. Extra felicitaties waren er voor de voorzitter Jan Engels, die vanwege zijn vele verdiensten, in juni koninklijk was onderscheiden. De erespeld van verdiensten van de Noord Brabantse Wandelsport Bond ontvingen dit jaar Driek van Bree en Piet van Melis uit handen van de bondsvoorzitter Wim van Diessen.

zuth-nl-kampioen1994: Z.U.Th. Nederlands kampioen: “Op zondag 2 oktober vertrokken we met 35 personen naar Oostelbeers, waar de Nederlandse Kampioenschappen werden gehouden. Wij hadden twee groepen, een groep op de 5 km. die bestond uit 11 personen en een groep op de 15 km. die met 15 personen waren. De andere wandelaars liepen individueel. Om 12.00 uur mochten de groepen vertrekken, die tijdens het wandelen beoordeeld werden door de jury. De jury let bij de beoordeling vooral op wandelvaardigheid, orde en netheid, kleding en gedrag. De 5 km. groep die als eerste terug was, behaalde een eervolle derde plaats en daar waren al vele blijde gezichtjes te zien. Toen de 15 km.groepen allemaal binnen waren, werd daar ook de prijsuitreiking van gedaan. En wat niemand had durven hopen, gebeurde: de 15 km. groep werd eerste en daarmee Nederlands Kampioen. Dus die gingen echt helemaal uit hun dak van vreugde. Wij willen alle wandelaars hartelijk feliciteren met hun behaalde kampioenschap. PROFICIAT!”

1998: 40 jaar Z.U.Th.: Een groot jubileum was uiteraard het veertig jarig bestaan van de wandelvereniging. Op 5 september 1998 vertrokken alle kinderen met hun begeleiders met de bus naar het ‘LAND VAN OOIT’, dat net het tienjarig bestaan vierde. Op 12 september organiseerde het voorbereidingscomité een grote receptie van 14.00 tot 17.00 uur en ’s avonds een grandioze feestavond met dansorkest en lekker buffet.

2008: 50 jaar Z.U.Th: Het 40-jarig jubileum werd groots gevierd, maar bij het 50-jarig jubileum werd dat nog eens dunnetjes overgedaan. Bij dit 50-jarig jubileum werd ook een heus jubileumboek onthuld met daarin de volledige historie, de vele hoogtepunten en prachtige foto’s uit de rijke geschiedenis van de wandelsportvereniging. Ook bij dit 50-jarig jubileum bleek nog maar eens; de wandelclub is nog springlevend.