Clubhuis historie

clubgebouwGeschiedenis clubhuis W.S.V. Z.U.Th.
De eerste jaren komen we voor de wekelijkse training en de zondagse wedstrijd bij elkaar op de speelplaats van de voormalige Pius X-school op de Berglaren. Vanaf 1961 is ons clubgebouw achter het oude gemeentehuis in de Kerkstraat het zogenaamde “patronaat”. Hier vergaderen we en organiseren er onze ouderavonden, feesten en de jaarlijkse Fancy Fair.

Het oude patronaat, in die tijd ook wel “Mater Amabiliszaal” genoemd, had nog diverse ‘opkamers’ met veelzeggende namen als: “’t STUMPKE” en “DE BLINDE DÈÈRUM”, vanwege het doodlopende karakter ervan. “Op 26 november 1973 hebben we van N. Maas en de heer Deken Van Oort de aanzegging gekregen dat het patronaat verkocht was en dat we voor 1 januari dit zouden moeten verlaten…” Uit: “WANDELPRAAT” 1974 De verhuizing naar een gedeelte van de oude Ambachtsschool in de Schoolstraat, met jongerensoos “DE HEL” als goede buren is een enorme verbetering.

Na vijf weken keihard werken in de “vrijetijdsploeg” wordt op zaterdag 30 november 1974 het nieuwe clubhuis geopend. Helaas, al in 1982 komt de gemeente met plannen om – vanwege het doortrekken van de Komweg – de hele oude L.T.S.te slopen. We dreigen wéér op straat te komen staan. Verschillende alternatieven – zoals de oude Komschool, de “Eendracht” of zelfs complete nieuwbouw passeren de revue, tot in 1986 de oude kleuterschool aan de Churchilllaan in beeld komt. Naast de deelname aan de Vierdaagse en andere wandelevenementen, zet Z.U.Th. nu een prestatie van heel andere orde neer: met de gigantische inzet van verschillende leden wordt binnen een half jaar een geheel aangepast en vernieuwd clubhuis gerealiseerd. Ter ere van de officiële opening op 6 december 1986 wordt een feestelijke editie van het clubblad “WANDELPRAAT” uitgegeven. Alle groepen, de leiding en het bestuur schrijven er hun terugblik op de twaalf jaren aan de Schoolstraat: “(té) klein, maar fijn”.

clubgebouw_2Jan Beckers en Theo Kerkhof melden in “WANDELPRAAT”: “… Eenmaal begonnen met opruimen, werd riolering vernieuwd en werd er begonnen met graafwerkzaamheden voor fundering en werd er beton gestort voor de buitenmuur. Het metselwerk is voor ons eigenlijk een groot struikelblok geweest, in de zin van metselaars, dit is achteraf erg meegevallen. Daarna was er buiten nog erg veel werk: opslagruimte, papierhok, tegelwerk, pad storten naar de straat e.d. Elektra is geheel vernieuwd, er is een nieuwe keuken in gemaakt, archiefruimte en een bar waar we hopen straks schuimkoppen te kunnen kopen. Het gebouw is binnen en buiten geheel opnieuw in de verf gezet, gelukkig hebben we de weergoden naar onze hand gehad tijdens al het buitenwerk. Ondanks alles was het toch nog een heel eind voor we er zouden zijn: verwarming, gas, aftimmeren, overhuizen, opbergen …” De pers schrijft: “Wandelaars eindelijk thuis” en: “W.S.V. Z.U.Th. opent nieuw clubgebouw.”

“… In de raadsvergadering van juli 1986 werd door de gemeenteraad een krediet van fl 43.000,- beschikbaar gesteld om de kleuterschool aan de Churchilllaan in zelfwerkzaamheid te verbouwen. Meteen na afloop van de Nijmeegse Vierdaagse werd met de activiteiten begonnen. Het houten gebouw werd van een muur voorzien aan de buitenzijde, het dak werd vernieuwd en binnen werden de nodige veranderingen aangebracht. Alle werkzaamheden, behalve de centrale verwarming, konden door de eigen leden worden uitgevoerd. Een prestatie van groot formaat noemt voorzitter Jan Engels dit …”