Evenementen historie

Lentetocht
evenement-1Al vanaf 1960 organiseren we jaarlijks onze LENTETOCHT, in de eerste jaren MEITOCHT genoemd, omdat die samenviel met de grote Gemertse MEIFEESTEN, die jaarlijks gedurende vier dagen vanaf Hemelvaartsdag veel volk op de been brachten. En juist in die dagen houdt “Z.U.Th.” haar wandelfestijn. Gezonde sport met daarna gezond vertier. Wat wilt ge meer? Idealer kan het haast niet! Komt daarom naar Gemert. Komt er met velen, want het zal er bar gezellig worden!” Tot in onze eeuw is de LENTETOCHT niet meer weg te denken uit ons jaarprogramma; we reserveren er zelfs twee dagen voor, op zaterdag én zondag en organiseren ook de langere afstanden (30 en 42 km.) als training voor de vierdaagselopers.

De tochten op een rij
De tochtencommissie organiseert ieder jaar onder auspiciën van de Noord-Brabantse Wandel Bond en de Nederlandse Wandel Bond een aantal wandelevenementen. Deze zijn voor iedereen toegankelijk. Alle tochten op een rij:

  • De lentetocht in het eerste weekend van mei
  • De avondvierdaagse in de eerste volle week van juni
  • De herfsttocht in september.
  • De nachtmars in het eerste weekend van november.
  • De winterserie in januari en november.

We stappen de zondag in…
Z.U.Th. organiseert sinds een aantal jaren voor iedereen (dus ook niet leden) die graag wil bewegen op de zondagmorgen een wandeling van 2 uur. Deze activiteit is van de creatieve hand van Willy Rooijackers (1935 – 2005).

Zuth is veel meer dan wandelen…
Z.U.Th. zou Z.U.Th. niet zijn als men zich niet ook zou toeleggen op andere vormen van (sportief) samenzijn: het verhoogt de vriendschapsbanden met andere clubs en buurtverenigingen en ook voor de eigen leden is het een aangename afwisseling.

Voetbaltoernooi 
evenement-2Vanaf 1982 wordt in de maand september op het terrein van HUIZE PADUA in Boekel een versnelde (=halve) voetbalcompetitie gespeeld tussen zes clubs, die elk twee keer 12½ minuut met elkaar de strijd aanbinden. In het eerste jaar wint jongerensoos ‘DE HEL’ de beker, in andere jaren gaan onder anderen de voetballers van ‘ONDER DE BOOMPJES’, van buurtvereniging ‘VOORPANDELAAR’ of van de ‘JACOB CATSSTRAAT’ met de eer strijken. Ook het BRANDWEERCORPS van Beek en Donk is ooit succesvol en tot grote vreugde blijft de beker in 1985 bij onze eigen voetballers van Z.U.Th. Aan het elfde toernooi in 1992 nemen behalve Z.U.Th. zelf deel. De organisatie is meestal in handen van Martien Bosmans, Jos Verbakel en John Veltrop. Als scheidsrechter treden gewoonlijk Cor van Ginneken, Bert van Hout en Martien van de Mortel aan. En ’s avonds in het clubhuis wordt het na de prijsuitreiking pas goed gezellig.

Carnavallen
In de zestiger jaren liepen verschillende groepen van Z.U.Th. mee in de Gemertse Carnavalsoptocht. Met c.v. DE VUURVRETERS en sinds 2008 ook met c.v. DE LAOTBLOEIERS bestaan goede contacten: in hun Raad Van Elf hebben ook verschillende (oud-) leden van Z.U.Th. zitting. Op het jaarlijkse, “supergezellige” Z.U.Th.-bal in het clubhuis op zaterdag vóór Carnaval, zijn de Prins en evenement-3zijn gevolg natuurlijk ook aanwezig. Vanaf 1992 kiest Z.U.Th. ook een eigen (jeugd) vorst of vorstin; het is elk jaar weer een speciale verrassing wie ‘hét’ wordt. Voor het aftreden van de oude vorst en het aantreden van de nieuwe, wordt een speciale act bedacht. Voor de jeugd is er de Carnavalsmiddag met allerlei spelletjes en zelfgemaakte onderscheidingen

Jeugdweekend (kamp)
Voor de jeugdleden organiseerde de leiding en jeugdcommissie tot 2006, toen het aantal junioren te klein werd, jaarlijks een kampeerweekend. De oudere kinderen vertrokken op de fiets naar een kampeerboerderij in de regio, zoals in Heeswijk, Rips, Ommel, of Neerkant; de kleintjes mochten met de auto mee, samen met de luchtbedden en het proviand. Voor € 10,00 moest de groep zelf inkopen doen en een maaltijd klaarmaken. ’s Avonds vermaakte de jeugd zich met een spannend bosspel of speurtocht of binnenshuis met veel loltrappen.

Sint-Nicolaasmiddag
Het dikke boek van de Sint doet al vele, vele jaren dienst en wordt goed bewaard: we zien er nog de handgeschreven aantekeningen, daarna de gestencilde opmerkingen, tot – in het digitale tijdperk – de mooie printjes.

Kerstviering 
Op zaterdagavond is voor de oudere leden een zeer sfeervolle bijeenkomst in het teken van Kerstmis. Hierbij worden ook de families uitgenodigd, waarbij Z.U.Th. in dat jaar terecht kon om tijdens een wandeltocht te pauzeren of anderszins van hun ruimte gebruik te maken. Op zondagmiddag kwamen de jeugdleden bij elkaar om in kerstsfeer te knutselen, een speurtocht te lopen en gezellig samen te eten.

De spelenmiddag
Bekend is ook de jaarlijkse kinderspelenmiddag op een woensdagmiddag in de Paasvakantie, speciaal georganiseerd om de Gemertse jeugd van 4 tot 12 jaar te laten kennismaken met wandelvereniging Z.U.Th. Een spannend spelcircuit met pionnen, skippy-bal en allerlei andere aangepaste opdrachten, als ringwerpen, leeuwtje prik e.d. zorgt voor een verrassende buitenmiddag. Als prijs kunnen de kinderen o.a. gratis deelname aan een wandeltocht winnen. Na afloop krijgen ze – behalve de oorkonde als herinnering, ook een informatieboekje mee voor de ouders. Deze middag staat duidelijk in het teken van ledenwerving: “wie de jeugd houdt, heeft de toekomst.”

evenement-4Ook ’s winters zit Z.U.Th. niet stil; in plaats van de wandeltraining kan de jeugd binnen in het clubhuis terecht voor figuurzagen,
solderen, borduren of andere vormen van handvaardigheid. Samen met de wandelclubs uit Odiliapeel, Sint-Oedenrode, Boekel
en Handel namen de junioren van Z.U.Th. vele jaren deel aan een uitwisselingsprogramma, waarbij men bij elkaar op bezoek ging voor een playbackwedstrijd, speurtocht of knutselmiddag, die natuurlijk op de winterse zaterdagen mooi konden worden voorbereid.

Dropping / Zeskamp
De avondlijke dropping trok ook bijzondere belangstelling: wat is er spannender dan in een geblindeerde bus weggebracht te worden en in het donker – via allerlei opdrachten – het einddoel te bereiken? Vooral de oudere leden en hun introducés hebben hieraan goede herinneringen, omdat de onderlinge band binnen de vereniging op een sportieve wijze werd aangehaald. Ook op de jaarlijkse ZESKAMP kwamen de leden met hun familie: broers, zussen, en (groot)ouders op een sportieve, maar vooral ook gezellige manier bij elkaar om de onderlinge banden aan te halen en te verstevigen. De prijzen gingen naar alle verschillende categorieën, zoals: de beste opa, de hoogst geëindigde mama, het sterkste juniorlid, enzovoorts.

Nieuwjaarsreceptie
Na het uitwisselen van de goede wensen voor vereniging en gezin, kunnen de kinderen gaan knutselen met verf of gips, terwijl de ouderen aan het kaarten slaan om halve hanen. Het is op die eerste zaterdag in het nieuwe jaar altijd een gezellige ontmoeting in het clubhuis, waarbij naast het bestuur en de leden ook belangstellenden van buiten de vereniging welkom zijn.

Ouderavond
Het bestuur en de wandelleiding stelt de ouders op de hoogte van de plannen in het komende jaar en behalve op een lekkere traktatie, worden ze verrast op toneelstukjes, een musical, of een ‘klets’.