Carnaval

carnaval
Wij vieren Feest!

En wel op zaterdag 18 februari a.s.
van 13.30 uur tot 19.00 uur zullen wij met z’n alle gezellig bij Zuth carnavallen!

Wij gaan afscheid nemen van onze jeugdvorstin Iris 1!
En er zal een nieuwe jeugdvorst(in) tevoorschijn komen die het komend jaar de scepter zal zwaaien over ons Zuthersrijk!

Entree = gratis evenals het plezier!

Laat wat van je horen

*